Skip to content
✓ 40 jaar ervaring ✓ 24 maanden garantie ✓ Geen transportkosten ✓ GRATIS advies

Een weegschaal ijken wanneer moet dat?

Gebruikt u een weegschaal voor handelsdoeleinden dan moet die volgens de wet geijkt zijn. Ook in de medische dienstverlening moet weegapparatuur geijkt zijn. Eerlijk handelsverkeer is nauwelijks mogelijk zonder regels die juiste en nauwkeurige metingen voor alle partijen afdwingen. Daarom werd de eerste Nederlandse IJkwet al in 1816 opgesteld. In de loop van de tijd is de IJkwet dikwijls aangepast. De nieuwe Richtlijn voor Europese Meetinstrumenten maakte het noodzakelijk dat de IJkwet herschreven moest worden. Eind 2006 is daarom de Metrologie-wet in werking getreden.

De huidige Metrologiewet zorgt voor juiste en nauwkeurige weegresultaten van weeginstrumenten, met toepassingen voor:

  • voor handelsdoeleinden
  • door bijvoorbeeld politie of douane
  • metingen en bepalingen in het kader van veiligheid, gezondheid en milieuzorg.

Een weegschaal voor intern gebruik “niet voor handelsdoeleinden” is “gekalibreerd”.

De Metrologie-wet heeft voor weeginstrumenten speciale toepassingen geregeld. Weeginstrumenten voor die speciale toepassingen, moeten aan de onderliggende regelgeving en aan de Metrologie-wet voldoen.

Herkeuring weegschaal na reparaties

IJken volgens de richtlijnen van de Metrologiewet is noodzakelijk na een reparatie of een verandering die van invloed kan zijn op de weegfunctie. De weegschaal moet voor ingebruikname een keuring ondergaan. Dit geldt ook als de merktekens (typeplaatje) beschadigd zijn. Een weegschaal ijken mag uitsluitend door een instantie of keurder die door Verispect erkend is.

Een weegschaal zal op grond van de Metrologiewet een aantal beoordelingen ondergaan:

  1. Nieuwe modellen ondergaan vooraf een overeenstemmingsbeoordeling. De overeenstemmingsbeoordeling toetst de weegschalen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Meetinstrumenten (MID). De fabrikant moet deze beoordeling laten uitvoeren bij één van de aangewezen instanties in één van de lidstaten van de Europese Unie.
  2. Vervolgens vervaardigen de fabrikanten de weegschalen overeenkomstig de afgegeven verklaring. Op de weegschaal wordt dan zowel de CE-markering als aanvullende meteorologische markeringen aangebracht.
  3. In opdracht van de overheid (Verispect) worden weegschalen  periodiek gecontroleerd. En tijdens de controle wordt gekeken of de betreffende weegapparatuur nog overeen komt met de eisen van de Metrologiewet. Er wordt gecontroleerd of de meteorologische markeringen/ijkmerken, opschriften en onbeschadigde verzegelingen aanwezig zijn. Daarna wordt de  weegapparatuur technisch gecontroleerd. Deze periodieke controles worden alleen uitgevoerd door medewerkers van Verispect. Dit  zijn bedrijven die met Verispect een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Een technische controle die recentelijk door een participerend bedrijf is uitgevoerd zal Verispect meestal niet opnieuw uitvoeren.

Zie ook “kalibreren

Back To Top